Wereldschool Amstelveen

Een school waar nieuwkomers een basis krijgen voor het Nederlandse reguliere onderwijs.

Wereldschool Amstelveen is een school waar we nieuwkomers van over de hele wereld verwelkomen. De leerlingen worden in één jaar voorbereid op een toekomst in Nederland en het reguliere Nederlandse onderwijs. Dit doen wij door intensief Nederlandse taallessen en rekenonderwijs aan te bieden.

Na een jaar hebben de leerlingen een basis om mee te komen in het reguliere Nederlandse onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 5 t/m 12 jaar
Bekijk hier onze schoolgids
Vulkaan

Onze school

Wereldschool Amstelveen is de basisschool voor nieuwkomers in Amstelveen. Onze school heeft vijf groepen. Deze groepen zijn op leeftijd ingedeeld. Wij leren de leerlingen Nederlands door veel te lezen, praten en schrijven. Daarnaast bieden wij ook andere vakken binnen het basisonderwijs aan, wij zorgen er echter voor dat taal onze belangrijkste pijler is. Elke leerling krijgt op zijn of haar eigen niveau les. In elke klas is een leerkracht en een leerkrachtondersteuner aanwezig. Hierdoor kunnen wij maximale aandacht geven aan de leerlingen.

Op onze school geven wij ook de sociaal emotionele vaardigheden de aandacht. Een kind leert pas als het zich veilig en goed voelt. Doordat de klassen niet groter zijn dan 18 leerlingen en het team van leerkrachten klein is, kent iedereen elkaar, wat een fijne sfeer creëert. Deze sfeer zorgt voor een veilige en stabiele omgeving waar de leerlingen hun nieuwe taal kunnen ontwikkelen.

De leerlingen maken kennis met de Nederlandse cultuur, de vieringen, de tradities en nog veel meer moois van dit kleine waterland. Daarbij hebben we respect voor elkaars cultuur en nationaliteit.

Leerlingen voelen zich bij ons gezien, gehoord en veilig: het fundament om een nieuwe taal te leren!

Pauze: De leerlingen hebben twee keer per dag pauze. De ‘kleine’ pauze is voor een gezonde snack, zoals groente, fruit of een cracker en drinken. De lunchpauze is wat langer, tijdens dit moment kunnen de leerlingen van hun eigen meegebrachte lunch genieten.

Gymles: De leerlingen hebben twee keer per week gymles van meester Thomas. De leerlingen hebben in een aparte tas hun gymkleding en gymschoenen mee. Ook een fles water is goed om mee te hebben tijdens de gymles.

Verjaardag vieren: Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren op school. We vieren dit in de klas door liedjes te zingen en maken er een echt feestje van. De jarige mag trakteren, het liefst een voorverpakte traktatie en iets wat niet te groot is.

Schooltijden, vrije dagen en vakanties

De schooldeur gaat open om 8:20 uur. De les begint om 8:30 uur. Om 14:30 is de school uit.

 • 4 september: Eerste schooldag
 • 6 september: Eerste schooldag
 • 11 oktober: Studiedag, leerlingen vrij
 • 23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie
 • 30 oktober: Studiedag, leerlingen vrij
 • 1 december: School is om 12 uur uit
 • 24 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
 • 2 februari: Studiedag, leerlingen vrij
 • 19 t/m 23 februari: Voorjaarsvakantie
 • 13 maart: Studiedag, leerlingen vrij
 • 29 maart: Goede Vrijdag
 • 1 april: Tweede Paasdag 
 • 29 april t/m 10 mei: Meivakantie
 • 20 mei: Tweede Pinksterdag
 • 12 juni: Studiedag
 • 22 juli: Zomervakantie

Speciale dagen

 • 6 september: Eerste schooldag
 • 1 december: Sinterklaasfeest tot 12 uur
 • 25 juni: Schoolreisje

Wereldschool Amstelveen valt onder de stichting Onderwijsgroep Amstelland. Bij deze stichting horen 13 scholen met elk hun eigen identiteit. Onze leerlingen stromen na hun periode aan Wereldschool Amstelveen veelal uit naar één van deze scholen.

Op de website van Gemeente Amstelveen vindt u alle informatie over de Amstelveen.

Interview AmstelKidz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram